FÖR BOENDE

TRIVSELREGLER

TRIVSELREGLER

Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare. Varje person har ansvaret att sätta sig in i informationen om vad som gäller nedan, detta gäller även andrahandsinnehavare.

Ljud

Efter klockan 22.00 ska det visas särskild hänsyn till grannar och vara tyst. Det innebär att störande ljud såsom musik, högt tv-ljud, spel av instrument, borrning i väggar och övrigt som innebär högre ljud än normalt ska undvikas.

Ska man ha fest eller spela hög musik under helger måste man ta hänsyn till sina grannar, meddela gärna era närmsta grannar ifall ni i förväg vet att det kommer bli högljutt eller informera genom att sätta upp en lapp i huset där du har fest.

Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de som bor runt omkring bör planeras så att de stör så lite som möjligt.

Utöver bilförbud på området, råder också förbud mot att ställa cyklar eller mopeder på gården.

Vid problem med störande grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken grannar emellan. Många gånger kan saker lösas redan här.

När föreningen fått underlag kan anmodan om rättelse skickas ut och eventuella andra åtgärder vidtas i samarbete med jurister.
Detta gäller även när obehöriga gör intrång på området och stör.

Djur

Husdjur måste vara kopplade på gården, men inte rastas och får inte gå lösa. Detta är en säkerhetsåtgärd, i vissa fall kan man bli skadeståndsskyldig om något inträffar.

Att mata vilda djur och fåglar innebär att de dras till området och kan därigenom innebära en olägenhet. Råttor och andra skadedjur kan också dyka upp. Därför får detta inte ske. Om någon ser skadedjur på området, kontakta omedelbart felanmälan SBC, www.sbc.se, så att bekämpning kan ske innan skadan blir för stor.

Renhållning

Området ska hållas rent för allas gemensamma trivsel. Det finns två sopnedkast utplacerade, ena är avsedd för matavfall och den andra för brännbart avfall. Matavfall ska kastas i bruna påsarna är placerade i trapphuset vid postfacken.Det är inte tillåtet att placera soporna utanför sopkastet.

Alla sopor kan inte kastas i dessa två sopnedkast, på Nyängsvägen 10 eller kommunalvägen vid Huddinge pendeltågsstation finns det kommunal sopsortering som vi hänvisas till.

Observera att sopnedkasten enbart är avsedda för boende i Brf Moroten.

Skräp och bråte på balkonger är inte bara otrevligt, det är också en brandrisk. Därför ska balkongerna hållas snygga och rena, oavsett om de används eller inte.

Rökning

Visa alltid hänsyn till de som inte röker i området. Tänk på att om du röker på balkongen kan cigarettröken komma in i en annan lägenhet, via friskluftsintag och ventilation. Man får absolut inte aska rakt ut från balkongen eller kasta ut fimpar. En glödande fimp kan orsaka brand. Fimpar och snusprillor ska alltid läggas i askfat eller papperskorgar så att de inte skapar onödig nedskräpning eller förgiftar småbarn.

Städning av balkong

Det är inte tillåtet att skaka av mattor över balkongen, detta får ske på innergården. Det är inte heller tillåtet att hänga mattor över balkongräcket då de riskerar att falla ner. Blomlådor ska förvaras hängandes inåt. Paraboler får inte hängas utanför. Vid städning av balkongen är det inte tillåtet att sopa skräp neråt, dammsug därför istället balkongen.

Det är inte heller tillåtet att vattna blommorna på ett sätt som gör att vatten kommer ner på balkongen under.

Varje person ansvarar för snöskottning på respektive balkong.

Större elektronik, till exempel kylskåp, ska varje hushåll själv ordna borttransport för. Detta kan man göra genom att kontakta Huddinge kommun.

Uthyrning

Medlemmens rätt att disponera sin lägenhet för uthyrning ska alltid godkännas av styrelsen. Ansökan ska skriftligen ske i god tid på särskild blankett, som sedan skickas till styrelsen. Uthyrning till juridisk person eller korttidsuthyrning, t ex Airbnb eller liknande godkänns ej.

Efter att styrelsen har tagit ställning till din ansökan får du sedan besked om den godkänns eller ej.

Om du hyr ut din lägenhet är det alltid den som äger bostadsrätten som ansvarar för att månadsavgiften till föreningen betalas i tid, att lägenheten hålls  i gott skick och att hyresgästen följer föreningens stadgar och trivselregler och övriga lagar/regler.

Hyrs lägenheten ut utan styrelsens godkännande eller att din hyresgäst inte följer lagar och regler enligt ovan, kan det leda till ett förverkande av bostadsrätten, dvs du blir av med din bostadsrätt.

Grill

Det är tillåtet att grilla på balkongen såtillvida det är en el eller gasolgrill. Kolgrill är förbjudet, det finns en allmän grill att använda på gården. Vid användning av grillen ansvarar den som använt grillen för att rengöra gallret, det är ok att låta gallret svalna ett tag men måste därefter rengöras omgående för allas trevnad. Se även till att aska och kolstoff sopas bort. Vid användning av grillen är det först till kvarn principen som gäller.

Däck

Däck ska förvars i ditt privata förråd eller på däckhotell.

Garage

Var noggrann med att inte släppa in obehöriga i garaget. Ifall du inte använder fjärrkontrollen till garageporten finns det en nyckelknapp på pålen vid utgången. Tänk på att hängande grön och röda tråden endast ska användas vid strömavbrott.