OM FÖRENINGEN

LITE KORT OM BRF MOROTEN

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Bostadsrättsföreningen registrerades 2015-04-09. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2017-03-03 och nuvarande stadgar registrerades 2015-04-09 hos Bolagsverket.

VIKTIGA DOKUMENT

STYRELSEN

Styrelsen består av:

Mikaela Öberg, Alfonso Gonzalez, Niclas Hector, Emilija Milosavljevic och Ismail Dökümcü.

Suppleant:

Sofia Nilsson

INFO TILL MÄKLAREN

Föreningens namn: Brf Moroten i Sjödalen.

Organisationsnummer: 769629-8749

Fastighetsbeteckning: Repstegen 1

Ekonomi

– Vad ingår i månadsavgiften (exempelvis värme, vatten, TV, bredband)? Värme, vatten och Förråd (för tv och bredband tillkommer en obligatorisk kostnad om 87 kr/mån)
– Har föreningen beslutat om någon kommande avgiftshöjning? Avgiften kommer höjas med 2% från och med 1/1 2019.

– (Om JA) Vad är orsaken till höjningen? Ökade kostnader för drift primärt
– Hur stor är överlåtelseavgiften (2,5% av prisbasbeloppet blir 1138kr)? 1138
– Vem debiteras överlåtelseavgiften? Köparen
– Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift (1% av basbeloppet blir 455kr)? 455

Allmänt om föreningen

– När byggdes fastigheten? Byggår 2017
– När bildades föreningen? 2015
– Godkänns juridisk person som medlem? Nej
– Godkänns delat ägande? Ja
– Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Äkta
– Antal bostadsrätter i föreningen? 91
– Antal hyresrätter i föreningen? 0
– Antal lokaler i föreningen? 0
– Gemensamma utrymmen (tvättstuga, förråd, cykelrum, samlingslokal etc.)? Förråd i samtliga hus, trädgård, cykelrum, rullstolsförråd och sophantering genom underjordiska behållare på gården samt sorteringsrum.
– Vilken port finns tvättstugan? Finns ej, alla har fått egen tvättmaskin, torktumlare eller kombimaskin.
– Trappstädning?: En gång i veckan.
– Tillhör det vinds- eller källarförråd till lägenheten? (Hur stort?) ja, ett som man får – tillhörande lägenhet, storlek varierar. sen kan man hyra extra, 3,4 eller 5 kvm, mot kostnad.

Renoveringar

– Vilka renoveringar har gjorts tidigare? Inga
– Finns det beslut gällande kommande större renoveringar? Nej.

Parkering

-Har föreningen tillgång till garageplatser och parkeringsplatser, hur många? Föreningen har 36 st parkeringsplatser i garage under fastigheten
– Vad kostar garageplatsen per månad? År 10800kr med 2% höjning per år
– Vart vänder man sig för att ställa sig i kö? Styrelsen, styrelsen@brfm.se

– Hur lång är kön till parkering/garage? Olika går ej att svara på pga nybyggt hus.

TV och Internet

– Vilken TV-leverantör är det? Ingår det i avgiften eller bekostas av medlem? TV levereras av ComHem mot ett tillägg på 87 kr (för både tv och bredband) i månaden. Detta är obligatoriskt.
– Vilken bredbandsleverantör är det? Ingår det i avgiften eller bekostas av medlem? Bredband levereras av ComHem mot ett tillägg på 87 kr (för både tv och bredband) i månaden. Detta är obligatoriskt.
– Hastighet på bredband? Comhems grundpaket.

Medlemskap

– Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte? Löpande samt vid styrelsemöte
– Finns speciell önskemål innan godkännande av medlemskap? Kreditupplysning
– Finns speciella åtaganden för medlemmarna? Finns i våra trivselregler. Vart skickas medlemskapsansökan? Till adressen nedan.
– Adress: Brf moroten, Finslipargränd 15, 14146 Huddinge
– Vem/vilka sköter den ekonomiska förvaltaren? SBC