FÖR BOENDE

NYCKLAR

Postboxnycklar

Skulle du tappa bort era postnycklar så kan ni beställa ny cylinder på dinbox.se, klicka på produkter-> reservdelar->cylinderlås Svenskboxen 1st. Ni står själva för låset eventuell arbetskostnad.

Hemnycklar
Skulle ni vilja beställa extra hemnycklar så får ni kontakta styrelsen. Det är enbart styrelsen som kan beställa hemnycklar av säkerhetsskäl.
Brickor
Brickor ska ni ha fått vid inflyttning. Skulle ni ha tappat bort brickan så kontakta styrelsen får beställning av ny bricka. Detta eftersom styrelsen ansvarar för programmering av brickan. Varje lägenhet kan max ha tre brickor. En bricka kostar 50 kr. Koden till porten är frånkopplad pga säkerhetsskäl.
Ansök om ny bricka

FRÅGOR & SVAR

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  •             värmesystemet

SOPHANTERING

BRF Moroten har ett soprum med två nedkast från gården. Soprummet har två fraktioner: Hushållsavfall och matavfall.

Matavfallet ska läggas i speciella matavfallspåsar som SRV återvinning tillhandahåller. Låt dina sopor rinna av och förslut dina soppåsar ordentligt för att minska risken för dålig lukt. Var också noga med att plocka upp ditt skräp om något skulle råka hamna utanför sopnedkasten.

Kom också ihåg att du kan skänka kläder, möbler, skor, accessoarer och prylar för second hand. Myrorna har kärl för kläder och skor vid många av återvinningsstationerna.

Mer information om sophantering, källsortering och återbruk finns på kommunens hemsida.

OBS! Det är allas ansvar att se till att rätt saker slängs på rätt plats. Felhantering blir i längden kostsamt för föreningen.

PRAKTISK BOSTADSFAKTA

Parkering

Föreningen har 36 st parkeringsplatser i garage under fastigheten. Man kan anmäla intresse till en plats per lägenhet innan tillträdet. Efter det att samtliga lägenheter har tillträtts kan en extra garageplats bokas i mån av plats.

Postfack

Postfack för inkommande post finns på entréplan i respektive trapphus. Om du prenumererar på en morgon- tidning levereras den till lägenhetens tidningshållare vid lägenhetsdörren.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd på vinden eller i källaren. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhets- storlek. Cykeln går att parkera i cykelställ på gården, i cykelrum eller i lägenhetsförrådet. I huset finns också rullstolsrum.

Tv

I månadsavgiften ingår bredband och ett basutbud av TV-kanaler. Leverantör: ComHem.

Kall- och varmvatten

Förbrukningskostnader för kall- och varmvatten ingår i månadsavgiften.

Hushållsel

Varje lägenhet har en egen elmätare. Ett multimedia och elskåp är placerat i lägenheten. Placeringen av skåpet framgår av bofaktabladet. I skåpet finns huvudavstängning och jordfelsbrytare.

HYRA UT I ANDRAHAND

För att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du först kontakta Styrelsen och få ett godkännande. Vänligen fyll i ansökan nedan och skicka till styrelsen@brfm.se.

Ansökan – andrahandsuthyrning

SAMMANFATTNING AV ENERGIDEKLARATION

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus.

Förrådsvägen 18
Förrådsvägen 22
Finslipargränd 15