FÖR BOENDE

AKTUELLT

MEDDLANDEN FRÅN STYRELSEN

Styrelsen söker efter en arbetsgrupp inom Grannsamverkan som ska bestå av 5-6 personer. Arbetsgruppen ska i sin tur gå på en utbildningskväll om Grannsamverkan och representera BRF Moroten.

Datum: Onsdag 4 mars kl 18-21, (inkl fikapaus)

Plats: Huddinge kommunhus, sessionssalen

Är du intresserad? Kontakta styrelsen per mejl, styrelsen@brfm.se, för att anmäla ditt intresse senast den 26 februari. Styrelsen kommer i sin tur att anmäla samtliga till arrangören.

Då vi i styrelsen inte har varit nöjda med det arbete som SBC utfört gällande den tekniska förvaltningen så har vi nu tecknat nytt avtal med Etcon Fastighetsteknik AB. Avtalet gäller fastighetsskötsel inkl. fastighetsjour, städning och trädgårdsskötsel

Det innebär att du fr.o.m. 1 januari 2020 gör felanmälan:

Vid akuta ärenden såsom risk för person- eller fastighetsskada ring:

Helgfria vardagar 08.00-16.00 – 08 749 27 00

Övrig tid: Securitas Jourmontör – 08 657 64 21 (Notera att detta endast gäller ärenden av akuta slag)

Övriga ärenden görs på hemsidan www.etcon.se dygnet runt.

Vad gäller den ekonomiska förvaltningen dvs avgiftsavisering, leverantörsfakturahantering, redovisning, bokslut och årsredovisning sköts det som förut fortsättningsvis av SBC.

På grund av ökade kostnader och för att vi behöver öka vår kassa för oförutsedda händelser så har styrelsen beslutat höja avgifterna för samtliga med 2% från och med 1 januari 2020. Eventuellt överskott kommer att användas för amortering av lån. Ökningen tas ut retroaktivt för januari – mars på avierna för kvartal 2.

Styrelsen har beslutat att ta bort alla portkod pga av säkerhetsskäl. Ingång sker endast med brickor. Om du vill beställa nya brickor, klicka här.

Den 28/10 mellan kl 08.00-13.00 kommer garaget att städas. Det betyder att inga fordon får vara parkerade under den tid. Vänligen flytta all fordon i god tid.

Den 17/9 kl. 22 ska Södertörns Fjärrvärme sätta igång arbete med att laga skadorna på vårt fjärrvärmenät som uppstod i samband med trafikolyckan på Huddingevägen i augusti. Arbetet kommer att ta 20 h och kan medföra störningar i leveransen av värme och varmvatten. Arbetet kan leda till vattenläckage i våra badrum pga tryckskillnader. Ha därför extra uppsikt under kvällen/natten.

Ladda ner ”Besiktningsschema” här.

Måndag den 9 september mellan kl 08.10-16.00 (med avbrott för lunch) kommer Ikano AB med hjälp av oberoende besiktningsmän att genomföra en 2-årsbesiktning av lägenheterna på Förrådsvägen 18 och 22. De börjar högst upp i fastigheten och går sedan nedåt.

Om du inte har möjlighet att närvara är det viktigt att du ställer dörrlåset i Serviceläge (nyckeln i läge kl 10) så att besiktningarna kan genomföras.

Om vi inte kommer in i lägenheten under angiven tid så anses lägenheten felfri och ni kan inte anmäla garantifel i efterhand till Ikano Bostad AB

Representant/er från styrelsen i Brf Moroten kommer att närvara vid besiktningarna tillsammans med besiktningsmännen och Ikano-representant/er.

Det är viktigt att du går igenom din lägenhet innan för att hitta eventuella fel eller problem. Skriv sedan ner allt förslagsvis på baksidan av detta utskick. Kom ihåg att även ta med tidigare fel som du har felanmält och som inte har åtgärdats. Om du inte kan medverka, lägg listan inne i hallen framför dörren.


Hur går en 2-års / garantibesiktning till:

2-årsbesiktningen görs vid den tid som står i bifogat körschema. Besiktningsmannen kommer då att undersöka lägenheterna och för varje utrymme/byggnadsdel avgöra om det uppstått något fel i entreprenadutförandet som åligger entreprenör/leverantörs garantiåtagande. Det är en okulär besiktning av en oberoende besiktningsman och kriterierna för besiktningen är om det uppstått fel i utförandet inom 2 år från godkänd slutbesiktning. Repor och skavanker tas inte upp utan endast fel i entreprenadutförandet.

Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om det är ett fel inom garantiåtagandet. Vid avgörandet använder sig besiktningsmannen av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande. Utlåtande skickas snarast till beställaren och entreprenören.

Entreprenören är skyldig och har rätt att åtgärda de fel som antecknas. Beställaren skall göra det möjligt att utföra åtgärder och i förekommande fall utföra finstädning efter åtgärderna.

För att möjliggöra att alla delar kan besiktigas skall:

  • Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade
  • Eventuell badkarsfront vara demonterad
  • Fönster vara öppningsbara och prydnadssaker etc vara flyttade.

Är man inte hemma utan har satt låset i serviceläge kan man skriva en lapp på eventuella fel/synpunkter.

Enligt avtalen, så kommer avgiften för en parkeringsplats från och med 1 januari 2020 höjas med 2 % per år (220:-/år). Från 11 016:-/år till 11 236:-/år.

Nu har vi skrivit under avtal med företaget Lumon gällande balkonginglasning.

Vi har förhandlat följande:

25% rabatt på ord. priset (inom 3 månader),

5 år garanti tid istället för 2 år som är deras standard,

Kostar bygglovet under 10 000 kr så står Lumon för kostnaden.

Lumon tar över processen nu och de ska söka bygglov inom kort. Lumon kommer arrangera 2-3 stycken showroom vid garaget, där man kan kolla närmare på materialet, funktionerna etc. samt träffa säljare från Lumon. Mer info kommer när vi har bestämt datum.

Nu är dags för 2-årsbesiktning under pågående garantitid. Detta kommer ske i början av september månad. Tider aviseras en vecka innan. Det är viktigt att vi får tillträde till er lägenhet under angiven besiktningsdag. Om ni inte är hemma, så ska ni ställa låset i serviceläge.

Besiktningen genomförs av besiktningsman, representant från IKANO bostad / styrelsen   och från entreprenören.

Om vi inte kommer in i lägenheten under den tid som är angiven kan ni inte anmäla ett garantifel i efterhand till IKANO Bostad AB.

I det fall ni har synpunkter, funktionsfel eller dylikt och inte är hemma, så skriv ner på ett papper och lägg denna på köksbänken.

Nya filter delas ut av styrelsen söndag 26 maj mellan 10-12. Vi kommer gå runt och ringa på. Om ni inte är hemma då maila till oss på styrelsen@brfm.se och tala om när det passar att vi kommer.