FÖR BOENDE

AKTUELLT

MEDDLANDEN FRÅN STYRELSEN

Enligt avtalen, så kommer avgiften för en parkeringsplats från och med 1 januari 2021 höjas med 2 % per år (225:-/år). Från 11 236:-/år till 11 461:-/år.

Årsredovisning 2019 är nu uppladdad.

För att ta del av redovisningen vänligen besök, https://www.brfm.se/om-foreningen/

Datum: 2020-06-11
Tid: 18:30 – ca 20:00
Plats: Kulturhuset/Folkes, stora salen, Sjödalstorget 1 och Microsoft Teams

I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon alternativt lämnar fullmakt till annan medlem som är ombud.

Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom att maila till styrelsen@brfm.se senast en vecka före årsstämman. En länk skickas till medlemmens e- postadress som man klickar på för att ansluta till årsstämman. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt, denna ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsstämman.

Vi vill som styrelse påminna om Folkhälsomyndighetens råd och skydda våra medlemmar på bästa sätt. För att begränsa smittspridning av coronaviruset vill vi vidta rimliga försiktighetsåtgärder och genomför därför en digital årsstämma i år. Den som har anledning att misstänka att man bär på smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk och därmed begränsa fysiska möten. De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom, dock är även mildare symptom rapporterade. Större folksamlingar bör därför undvikas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma om man känner sig sjuk, särskilt äldre har större risk att bli svårt sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner rekommenderas begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar.

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar på för att delta samt instruktioner för hur man ansluter sig och vad man ska tänka på.

Förutsättningar för att kunna delta digitalt är:

 • Enhet: PC/Mac eller mobiltelefon/surfplatta med Android eller IOS
 • Webbläsare: Crome, annars Firefox eller Edge
 • För att ansluta via mobiltelefon/surfplatta, ladda ner Microsoft Teams app och skapakonto, behövs inte vid anslutning via PC/Mac
 • Fungerade internetuppkoppling på enheten
 • Fungerande kamera och mikrofonVäl mött!Vänliga hälsningar, Styrelsen

På uppdrag av styrelsen kommer Etcon att utföra filterbyte bakom elementen i er lägenhet. På grund av rådande situation med Covid-19 vill Etcon helst att ni inte vistas i lägenheten under vårt arbete – Lämna lägenhetsdörren på serviceläge och lämna gärna utrymmet vid elementet fritt från möbler.

Om du har Covid-19, ring och avboka filterbytet.

Om du vill byta filter själv så gör en felanmälan innan 22/5 så lämnar Etcon ut filter.

Vi kommer att starta arbetet ca 8:00 med planerad sluttid ca 16:00. Första porten som vi startar med är Finslipargränd 15, sista porten är Förrådsvägen 22.

Nu är det dags att träffa grannarna och snygga till innergården och våra gemensamma utrymmen. Vi samlas vid innergården den 17/5 kl. 12.00. Alla kan vi hjälpa till i större eller mindre skala.

Efter att städningen är avklarad bjuds det på kaffe och fika!

Med tanke på rådande situationen får alla städa med avstånd till varandra.

Väl mött!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Moroten i Sjödalen, kallar till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 18.30 – ca 20.00 i Kulturhuset/Folkes, stora salen, Sjödalstorget 1.

Lokalen som vi har hyrt är stor och tar 150 personer så det finns möjlighet att hålla behörigt avstånd. Möjlighet finns också att delta digitalt via Zoom. Förutsättningen är att man har internetuppkoppling, kamera och telefon på den enhet man kopplar upp sig med. Information om detta på Facebook och hemsidan (www.brfm.se). På hemsidan kommer det att finnas en länk samt tydlig information hur man ska gå tillväga. Vi ber er som tänker delta digitalt att ta kontakt med styrelsen före stämman.

Dagordningen är följande:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter
 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
 15. Beslut om antal revisorer och suppleant samt val av dessa
 16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen samt val av dessa
 17. Övriga ärenden, motioner
 18. Stämmans avslutande

Föreningens årsredovisning läggs upp på hemsidan inför stämman samt kommer att delas ut i postfacken till alla boende. Om du önskar mail före stämman, skicka ett mail till styrelsen@brfm.se

Efter stämman kommer det finnas tid att ställa frågor!

Väl mött!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Vi söker nya medlemmar till Morotens styrelse för verksamhetsåret 2020-21.

Som medlem i styrelsen har du möjlighet att bidra till föreningens utveckling och några av de uppgifter som du kan hjälpa till med är:

 • Projekt som balkonginglasning, skapa hemsida eller planera garagestädning
 • Föreningens ekonomi som exempelvis medlemsavgifter och årsredovisningar
 • Kontakt med fastighetsförvaltare och andra fastighetsrelaterade uppgifter
 • Förbättra sammanhållningen mellan föreningens medlemmar genom att exempelvis anordna grillkvällar, odla på gården eller dekorera gemensamma ytor

De roller som finns tillgängliga är:

 • Suppleant (4 poster)

Reserv i styrelsen utan rösträtt men kan ha någon/några uppgifter eller bidra i projekt. Har du inte varit med i en styrelse förut kan detta vara ett bra sätt att testa på. Denna post är utan arvode.

 • Ledamot (4 poster)

Medlem i styrelsen och får rösta vid beslut med ansvar för någon/några uppgifter exempelvis nycklar eller ekonomi. Om du har erfarenhet av styrelsearbete är det bra, men det är inget krav.

 • Ordförande (1 post)

Huvudansvarig inom styrelsen och föreningens officiella ansikte utåt. Ansvarig för att stadgarna följs, att sammanträden hålls regelbundet och protokollförs och att styrelsebeslut verkställs. Kan även ansvara för uppgifter som en ledamot. Som sökande är det bra att ha någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Sista anmälningsdag är den 15 maj. Förslag till ny styrelse kommer att presenteras för beslut på Morotens årsstämma. Är du intresserad eller vill du veta mer skicka ett mail till oss på: styrelsen@brfm.se

Varma hälsningar

Valberedningen

Sofia Nilsson & Niclas Hector

Ställdonet till varmvattnet har slutat fungera. Till följd av det saknades varmvattnet under vissa perioder de senaste dagarna.

Etcon har nu öppnat det manuellt tills byte sker via Ikano.

Garagestädning den 17/4 mellan kl. 08.00 – 13.00.

Bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget måste temporärt flyttas ut senast kl. 8.00 den aktuella dagen. Vänligen hörsamma denna uppmaning så att vi kan göra riktigt rent i garaget.

Tack för hjälpen på förhand!

Vid frågor: info@jcmiljostad.se

Ikano meddelar:

Med anledning av den rådande situationen med coronaviruset vill vi göra vad vi kan för att begränsa risken för smittspridning.

Vi på Ikano Bostad och våra underentreprenörer stannar hemma om vi är sjuka eller upplever symtom.

Detta gör att det kan ta lite längre tid innan vi kan åtgärda era garantifel eller utföra snickartimmar. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Om du har gjort en felanmälan och som gör att vi på Ikano Bostad eller någon av våra underentreprenörer behöver tillträde till din lägenhet och du eller någon i ditt hushåll misstänker smitta eller upplever symptom så ber vi er kontakta oss så vi kan boka om tiden.

Styrelsen söker efter en arbetsgrupp inom Grannsamverkan som ska bestå av 5-6 personer. Arbetsgruppen ska i sin tur gå på en utbildningskväll om Grannsamverkan och representera BRF Moroten.

Datum: Onsdag 4 mars kl 18-21, (inkl fikapaus)

Plats: Huddinge kommunhus, sessionssalen

Är du intresserad? Kontakta styrelsen per mejl, styrelsen@brfm.se, för att anmäla ditt intresse senast den 26 februari. Styrelsen kommer i sin tur att anmäla samtliga till arrangören.

Då vi i styrelsen inte har varit nöjda med det arbete som SBC utfört gällande den tekniska förvaltningen så har vi nu tecknat nytt avtal med Etcon Fastighetsteknik AB. Avtalet gäller fastighetsskötsel inkl. fastighetsjour, städning och trädgårdsskötsel

Det innebär att du fr.o.m. 1 januari 2020 gör felanmälan:

Vid akuta ärenden såsom risk för person- eller fastighetsskada ring:

Helgfria vardagar 08.00-16.00 – 08 749 27 00

Övrig tid: Securitas Jourmontör – 08 657 64 21 (Notera att detta endast gäller ärenden av akuta slag)

Övriga ärenden görs på hemsidan www.etcon.se dygnet runt.

Vad gäller den ekonomiska förvaltningen dvs avgiftsavisering, leverantörsfakturahantering, redovisning, bokslut och årsredovisning sköts det som förut fortsättningsvis av SBC.

På grund av ökade kostnader och för att vi behöver öka vår kassa för oförutsedda händelser så har styrelsen beslutat höja avgifterna för samtliga med 2% från och med 1 januari 2020. Eventuellt överskott kommer att användas för amortering av lån. Ökningen tas ut retroaktivt för januari – mars på avierna för kvartal 2.

Styrelsen har beslutat att ta bort alla portkod pga av säkerhetsskäl. Ingång sker endast med brickor. Om du vill beställa nya brickor, klicka här.

Den 28/10 mellan kl 08.00-13.00 kommer garaget att städas. Det betyder att inga fordon får vara parkerade under den tid. Vänligen flytta all fordon i god tid.

Den 17/9 kl. 22 ska Södertörns Fjärrvärme sätta igång arbete med att laga skadorna på vårt fjärrvärmenät som uppstod i samband med trafikolyckan på Huddingevägen i augusti. Arbetet kommer att ta 20 h och kan medföra störningar i leveransen av värme och varmvatten. Arbetet kan leda till vattenläckage i våra badrum pga tryckskillnader. Ha därför extra uppsikt under kvällen/natten.

Ladda ner ”Besiktningsschema” här.

Måndag den 9 september mellan kl 08.10-16.00 (med avbrott för lunch) kommer Ikano AB med hjälp av oberoende besiktningsmän att genomföra en 2-årsbesiktning av lägenheterna på Förrådsvägen 18 och 22. De börjar högst upp i fastigheten och går sedan nedåt.

Om du inte har möjlighet att närvara är det viktigt att du ställer dörrlåset i Serviceläge (nyckeln i läge kl 10) så att besiktningarna kan genomföras.

Om vi inte kommer in i lägenheten under angiven tid så anses lägenheten felfri och ni kan inte anmäla garantifel i efterhand till Ikano Bostad AB

Representant/er från styrelsen i Brf Moroten kommer att närvara vid besiktningarna tillsammans med besiktningsmännen och Ikano-representant/er.

Det är viktigt att du går igenom din lägenhet innan för att hitta eventuella fel eller problem. Skriv sedan ner allt förslagsvis på baksidan av detta utskick. Kom ihåg att även ta med tidigare fel som du har felanmält och som inte har åtgärdats. Om du inte kan medverka, lägg listan inne i hallen framför dörren.


Hur går en 2-års / garantibesiktning till:

2-årsbesiktningen görs vid den tid som står i bifogat körschema. Besiktningsmannen kommer då att undersöka lägenheterna och för varje utrymme/byggnadsdel avgöra om det uppstått något fel i entreprenadutförandet som åligger entreprenör/leverantörs garantiåtagande. Det är en okulär besiktning av en oberoende besiktningsman och kriterierna för besiktningen är om det uppstått fel i utförandet inom 2 år från godkänd slutbesiktning. Repor och skavanker tas inte upp utan endast fel i entreprenadutförandet.

Kontraktsparterna har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om det är ett fel inom garantiåtagandet. Vid avgörandet använder sig besiktningsmannen av sin erfarenhet och de toleranskrav som finns. De fel som finns antecknar besiktningsmannen i ett utlåtande. Utlåtande skickas snarast till beställaren och entreprenören.

Entreprenören är skyldig och har rätt att åtgärda de fel som antecknas. Beställaren skall göra det möjligt att utföra åtgärder och i förekommande fall utföra finstädning efter åtgärderna.

För att möjliggöra att alla delar kan besiktigas skall:

 • Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade
 • Eventuell badkarsfront vara demonterad
 • Fönster vara öppningsbara och prydnadssaker etc vara flyttade.

Är man inte hemma utan har satt låset i serviceläge kan man skriva en lapp på eventuella fel/synpunkter.

Enligt avtalen, så kommer avgiften för en parkeringsplats från och med 1 januari 2020 höjas med 2 % per år (220:-/år). Från 11 016:-/år till 11 236:-/år.

Nu har vi skrivit under avtal med företaget Lumon gällande balkonginglasning.

Vi har förhandlat följande:

25% rabatt på ord. priset (inom 3 månader),

5 år garanti tid istället för 2 år som är deras standard,

Kostar bygglovet under 10 000 kr så står Lumon för kostnaden.

Lumon tar över processen nu och de ska söka bygglov inom kort. Lumon kommer arrangera 2-3 stycken showroom vid garaget, där man kan kolla närmare på materialet, funktionerna etc. samt träffa säljare från Lumon. Mer info kommer när vi har bestämt datum.

Nu är dags för 2-årsbesiktning under pågående garantitid. Detta kommer ske i början av september månad. Tider aviseras en vecka innan. Det är viktigt att vi får tillträde till er lägenhet under angiven besiktningsdag. Om ni inte är hemma, så ska ni ställa låset i serviceläge.

Besiktningen genomförs av besiktningsman, representant från IKANO bostad / styrelsen   och från entreprenören.

Om vi inte kommer in i lägenheten under den tid som är angiven kan ni inte anmäla ett garantifel i efterhand till IKANO Bostad AB.

I det fall ni har synpunkter, funktionsfel eller dylikt och inte är hemma, så skriv ner på ett papper och lägg denna på köksbänken.

Nya filter delas ut av styrelsen söndag 26 maj mellan 10-12. Vi kommer gå runt och ringa på. Om ni inte är hemma då maila till oss på styrelsen@brfm.se och tala om när det passar att vi kommer.